Yükseltilmiş Döşeme Montaj ve Bakımı

FİRMALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

Yükseltilmiş döşeme montajı tamamlanıp, diğer imalatların devam ettiği durumlarda müteahhittin dikkat etmesi gereken hususlar da şu şekilde sıralanabilir;

 1. Yükseltilmiş döşeme uygulaması tamamlandıktan sonra ilk 24 saat üzerinde bir işlem yapılmaması gerekmektedir.
 2. Döşeme tamamlandıktan sonra üzerinde iskele gezdirilmemelidir. Eğer iskele kullanımı zorunlu bir durum söz konusu olacak ise iskele ayakları altına bir panelden daha geniş ve en az 18mm sunta plakalar yerleştirilmeli ve iskele bu plakalar üzerinde kaydırılmalıdır.
 3. Döşeme üzerinde kesinlikli harç ,boya veya sulu malzemelerle çalışılmamalıdır.Çalışmanın zorunlu olduğu durumlarda çalışılacak alanın su geçirmez bir malzeme ile örtülmesi gereklidir.
 4. Tamamlanmış yada tamamlanmamış ama halı kaplaması henüz yapılmamış döşeme üzerinde işlem yaparken, çalışılacak alana yerleştirilecek kalaslar yardımıyla çalışılmalıdır veya geçişler sağlanmalıdır.
 5. Yükseltilmiş döşeme üzerinde, yer değiştirmeler de, makine ve benzeri ağır eşyaların taşınmasında (özellikle ayaklı ve dar tabanlı eşyalar) küçük kaldıraçlar ve/veya transpaletlerden yararlanılmasında fayda vardır. Bu taşıyıcıların kullanılamaması durumunda, yükseltilmiş döşeme üzerine yerleştirilecek kalas ve benzeri objelerden yararlanılabilir.
 6. Eğer yükseltilmiş döşeme sonrası diğer inşaat kalemleri devam edecek ise, malzemenin üzeri mutlaka kartonlar ve kalın naylonlar ile kapatılmalı, parke kaplı bir panel uygulaması yapılmış ise kaplamanın korunabilmesi için mutlaka talaş serilmelidir.
 7. Döşemeden sonra alt tesisat işlerinin bitmediği durumlarda,açılması gereken panellerin az sayıya indirilerek gelişi güzel açılmaması,açılan panellerin numaralandırılarak tekrar yerine konulabilmesi,büyük bir alanın açılması gerektiğinde yükseltilmiş döşeme ekibinden bir sorumlu yardımı ile açılması gereklidir.
 8. Altyapı sistemlerinin tamamlayıcısı olan plastik yıldız ve plastik kuşakların, panellerin yerinde çıkarılması ve/veya değiştirilmesi sırasında deforme olmamasına dikkat edilmelidir.

KULLANICININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

 1. Yükseltilmiş  döşeme  üzerinde,  yer  değiştirmeler  de,  makine  ve  benzeri  ağır  eşyaların taşınmasında    (özellikle    ayaklı   ve   dar   tabanlı   eşyalar)   küçük   kaldıraçlar   ve/veya transpaletlerden    yararlanılmasında    fayda    vardır.    Bu    taşıyıcıların     kullanılamaması durumunda,   yükseltilmiş   döşeme   üzerine   yerleştirilecek   kalas   ve   benzeri   objelerden yararlanılabilir.
 2. Altyapı  sistemlerinin  tamamlayıcısı  olan  plastik  yıldız  ve  plastik  kuşakların,  panellerin yerinde çıkarılması ve/veya değiştirilmesi sırasında deforme olmamasına dikkat edilmelidir.
 3. Alt  tesisatlara  ulaşılması  gerektiği  durumlarda,  çıkarılan  panelin  numaralandırılması  ve çıkarıldığı şekilde yerleştirilmesi tavsiye edilir.
 4. Seçilen üst kaplama malzemesine göre panellerin bakımlarına dikkat edilmesi gereklidir.Bu konu ile ilgili detaylar ‘BAKIM’ başlıklı bölümde açıklanmıştır.

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME BAKIM TALİMATI

 • Yükseltilmiş döşemelerin alt ve üst temizliğinde döşeme direk su ile temas ettirilmemeli, alkali ve benzeri içerikli deterjanlar kullanılmamalıdır.
 • Yüzeylerin  korunması  ve  beslenmesi  için  kullanılacak  cilanın  parfüm  ve  ekstra  parlaklık özelliklerini  taşıması  üst  yüzeyin  zarar  görmesine  neden  olacağından  bu  özellikteki  cilalar kullanılmamalıdır.
 • Yüzeyler her zaman suyu alınmış nemli bir bezle silinmeli, zımpara kağıdı, soda, klorak içeren maddeler kullanılmamalıdır.
 • Üst   kaplaması   laminat   olan   panellerde   yün   ve   yün   içeriği   bulunan   temizlik   bezleri kullanılmalıdır.
 • PVC  kaplı  paneller  için  üzerine  kaplanmış  PVC’nin  bakım  şartlarında  yazılmış  olan  özellikler geçerlidir.
 • Halı  kaplı  paneller  için  üzerine  kaplanmış  halının  bakım  şartlarında  yazılmış  olan  özellikler geçerlidir. Eğer seçilen halı tabanında yıkamaya elverişli bir taban kullanılmış ise bu durumda halı  derzlerine  dikkat  edilmeli  buralardan  su  sızmasına  izin  verilmemelidir.Bu  tür  halılarda yıkama işlemi günlük yapılmamalı belirli periyotlarla işlem dikkatli gerçekleşmelidir.
 • Sac  veya  folyo kaplı  paneller  üzerine  yüzeyinde  oluşacak  zedelenmeleri  kapatacak  başka  bir malzeme   kaplanması   durumunda   üzerinde   işlemler   yapılabilir.Fakat   sac   yüzeyin   direk kullanılması planlanan durunda sacın kesinlikle temizlenmesinde, zımpara kağıdı, soda, klorak içeren maddeler,çamaşır suyu tabir ettiğimiz temizleyiciler kullanılmamalıdır.